CO2-beleid + ISO + VCA**

CO2-beleid, ISO en VCA**


C02-Prestatieladder
Wij zijn CO2-prestatieladder Niveau 3-gecertificeerd en hebben het terugdringen van het eigen energieverbruik tot prioriteit gemaakt. 
Download HIER ons CO2-prestatieladder certificaat, ons C02-Reductieplan en C02-managementplan.

VCA**
Veiligheid en kwaliteit staan bij ons voorop. Dat vinden wij niet alleen, wij kunnen het ook bewijzen. Want wij zijn VCA** en ISO 9001 + 14001 gecertificeerd! 
Met VCA** houden wij ons continue bezig met de beheersing van veiligheids-, gezondheids- en milieuactiviteiten op de werkvloer. Wij hebben een VGM-functionaris aangesteld en houden ons conform VCA** bezig met beleid, structuur en planvorming op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. 

ISO 9001 + 14001 
Onze kwaliteitssystemen zijn de basis voor het leveren van kwaliteit. Kwaliteit is voor ons het voldoen aan eisen en verwachtingen van onze klanten, onze eigen professionele eisen en het werken binnen de gestelde wet- en regelgeving. We hebben de organisatie daarop ingericht, onder meer volgens de principes en de eisen van de normen ISO 9001 en 14001 kwaliteitssystemen. Dit systeem is niet alleen op borging gericht, maar vooral op verbetering.
Wij willen onze organisatie en dienstverlening voortdurend professionaliseren. Onze ISO-certificaten bevestigen de kwaliteit die wij standaard voor ogen hebben. Onze beleidsverklaring kunt u opvragen door te mailen naar info@amko-gebouwenbeheer.nl met als onderwerp “beleidsverklaring”.

Scroll to Top