CO2-beleid + ISO + VCA**

CO2-beleid, ISO, PSO en VCA**


C02-Prestatieladder
Wij zijn CO2-prestatieladder Niveau 3-gecertificeerd en hebben het terugdringen van het eigen energieverbruik tot prioriteit gemaakt.
Download HIER ons CO2-prestatieladder certificaat, ons Nieuwe Doelen CO2 Beleid 2020, C02-Reductieplan en C02-managementplan.

Nieuwe Doelen nieuwsbericht 2021: Energiebeleid 2021
Link SKAO registratie: CO2 Prestatieladder, niveau 3

VCA** + Veiligheidsladder 
Veiligheid en kwaliteit staan bij ons voorop. Dat vinden wij niet alleen, wij kunnen het ook bewijzen. Want wij zijn VCA** en ISO 9001 + 14001 gecertificeerd!
Met VCA** en de Veiligheidsladder houden wij ons continue bezig met de beheersing van veiligheids-, gezondheids- en milieuactiviteiten op de werkvloer. Wij hebben een VGM-functionaris aangesteld en houden ons conform VCA** bezig met beleid, structuur en planvorming op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

ISO 9001 + 14001
Onze kwaliteitssystemen zijn de basis voor het leveren van kwaliteit. Kwaliteit is voor ons het voldoen aan eisen en verwachtingen van onze klanten, onze eigen professionele eisen en het werken binnen de gestelde wet- en regelgeving. We hebben de organisatie daarop ingericht, onder meer volgens de principes en de eisen van de normen ISO 9001 en 14001 kwaliteitssystemen. Dit systeem is niet alleen op borging gericht, maar vooral op verbetering.
Wij willen onze organisatie en dienstverlening voortdurend professionaliseren. Onze ISO-certificaten bevestigen de kwaliteit die wij standaard voor ogen hebben. Onze beleidsverklaring kunt u opvragen door te mailen naar info@amko-gebouwenbeheer.nl met als onderwerp “beleidsverklaring”.

ISO 26000
Kwaliteit wordt geborgd door certificeringen; ISO 9001 + 14001 + VCA** + CO2 prestatieladder, niveau 3. Naast beheersing en verbetering van de kwaliteit heeft het bedrijf ook beleid met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op diverse thema’s is NDS/AMKO al langere tijd actief en heeft hierop aantoonbaar resultaten geboekt. Voorbeelden zijn energiebesparing, waterbesparing, succesvol uitbesteden van diensten aan de sociale werkvoorziening en betrokkenheid bij lokale (sport)activiteiten.  Onderbouwing ISO 26000 en Getekende MVO Verklaring

PSO gecertificeerd
Nieuwe Doelen Schoonmaakdiensten aantoonbaar goed op weg naar inclusief werkgeverschap en is hiervoor erkend met een PSO-certificaat!
Lees hier het artikel: Nieuwe Doelen Schoonmaakdiensten B.V. heeft de Aspirant-status behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).

 

 

Scroll to Top