Nieuwe Doelen Schoon­maak­diensten blijft verduur­zamen!

Zoals we bij al onze producten aandacht hebben voor een milieuvriendelijke wereld, hebben wij ook een heldere visie op basis van alle drie de pijlers van duurzaamheid; People, Planet en Profit. Dienstverlening gericht op duurzaam hergebruik. Het voorkomen van wegwerpmaterialen. Het doorvoeren van energiebesparende maatregelen, zoals het aanschaffen van zonnepanelen en het bewaken van sociale aspecten en waarborgen van een goede positie op de arbeidsmarkt met integratie van verschillende bevolkingsgroepen.

Mogelijk­heden voor individuele bijdrage

Ideeën voor duurzame ontwikkelingen zijn van harte welkom. Suggesties, ideeën of voorstellen kunt u sturen naar info@amko-gebouwenbeheer.nl.

Beleids­verklaring

Onze beleidsverklaring kunt u opvragen door te mailen naar info@amko-gebouwenbeheer.nl met als onderwerp “beleidsverklaring”.

Certificaten

VCA** + Veiligheidsladder

Veiligheid en kwaliteit staan bij ons voorop. Dat vinden wij niet alleen, wij kunnen het ook bewijzen. Want wij zijn VCA** en ISO 9001 + 14001 gecertificeerd!
Met VCA** en de Veiligheidsladder houden wij ons continue bezig met de beheersing van veiligheids-, gezondheids- en milieuactiviteiten op de werkvloer. Wij hebben een VGM-functionaris aangesteld en houden ons conform VCA** bezig met beleid, structuur en planvorming op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

ISO 9001 + 14001

Onze kwaliteitssystemen zijn de basis voor het leveren van kwaliteit. Kwaliteit is voor ons het voldoen aan eisen en verwachtingen van onze klanten, onze eigen professionele eisen en het werken binnen de gestelde wet- en regelgeving. We hebben de organisatie daarop ingericht, onder meer volgens de principes en de eisen van de normen ISO 9001 en 14001 kwaliteitssystemen. Dit systeem is niet alleen op borging gericht, maar vooral op verbetering.

Wij willen onze organisatie en dienstverlening voortdurend professionaliseren. Onze ISO-certificaten bevestigen de kwaliteit die wij standaard voor ogen hebben.

ISO 26000

Kwaliteit wordt geborgd door certificeringen; ISO 9001 + 14001 + VCA** + CO2 prestatieladder, trede 3, SCL, trede 2. Naast beheersing en verbetering van de kwaliteit heeft het bedrijf ook beleid met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op diverse thema’s is NDS/AMKO al langere tijd actief en heeft hierop aantoonbaar resultaten geboekt. Voorbeelden zijn energiebesparing, waterbesparing, succesvol uitbesteden van diensten aan de sociale werkvoorziening en betrokkenheid bij lokale (sport)activiteiten. Onderbouwing ISO 26000 en Getekende MVO Verklaring

PSO gecertificeerd

Nieuwe Doelen Schoonmaakdiensten aantoonbaar goed op weg naar inclusief werkgeverschap en is hiervoor erkend met een PSO-certificaat!
Lees hier het artikel: Nieuwe Doelen Schoonmaakdiensten B.V. heeft de Aspirant-status behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).